فارسی
شرکت پلنت از زمان تاسیس همواره پیشرو در صنعت تجهیزات شبکه بوده است. شرکت پلنت راهکارها و طراحی های مختص خود را که تحت برند اختصاصی خود ارایه میکند از طریق سیاست های بازاریابی و شرکای تجاری جهانی خود در اختیار عموم قرار می دهد

02. Multi-language Corporate Video Channel
English
Português
Español
簡体中文
Türkçe
Русский
Ελληνικά
Italiano
limba română
Français
繁體中文
Deutsch
العربية
فارسی

03:02
4 Videos
03:02
14 Videos
03:12
13 Videos
00:39
7 Videos
00:49
20 Videos
00:49
20 Videos